Letní zahrádka

V letních dnech můžete využít naši zahrádku pro kamarádské posezení, dětské oslavy, svadby, narozeninové party a u ohništěsi třeba opéct špakáček.

Zahrádka je otevřena od dubna do října.

Bližší informace na telefonu: +420 577 159 292

Tisk